Marco Pothuizen blog

Marco Pothuizen blog

Over het blog.

Stukjes vanuit het hart, uit liefde voor de dieren, tegen onrecht of onfatsoen. Soms diepzinnig, een andere keer weer mag het kant noch wal raken. Niets is bedoeld om te kwetsen, maar puur om te vermaken of om over na te denken.

Neem ook eens een kijkje op mijn site.

http://www.marco-pothuizen.nl


Met vriendelijke groet,

Marco

Orgaandonatie, en de verzwegen feiten vanuit de overheid.

Spiritualiteit.Posted by Marco Pothuizen Thu, March 20, 2014 12:49:22

Orgaandonatie, en de verzwegen feiten vanuit de overheid.

Orgaandonatie is voor velen een vanzelfsprekend iets. “Wat kan mij het schelen. Na mijn dood mogen ze alles hebben.” Hoe nobel...

Maar is men zich wel bewust welke nadelen daar aan kleven op energetisch niveau? Wat dit in de praktijk betekent?
Nee. De overheid houdt zich stilzwijgend van de domme, en blijft in gebreke bij het verstrekken van meer informatie, door alleen maar 'dat u daar een ander het leven mee redt', te roepen.

Beseffen mensen, dat ze organen krijgen van levende mensen? Dat organen uit een stervend mens worden gehaald? Dat uw ziel dat allemaal bewust mee maakt?

Ik zal in 'Jip en Janneke taal' uitleg proberen te geven waarom ik orgaandonatie niet zal toestaan.

Van belang is dat u als donor hersendood bent. Maar wat is dat nu eigenlijk? De overheid, noch de campagnevoerders zwijgen hierover, en over andere zaken, die door orgaantransplanteerders zijn vastgesteld. Daar zal ik dadelijk op in gaan.

Onder hersendood wordt verstaan; het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen (inclusief de hersenstam en het verlengde merg.)

Kortom, uw organen zullen spoedig uitvallen, en uw lichaam zal afsterven. Tenminste, dat beweren de medici...
Helaas zijn er nagenoeg diverse gevallen bekend en opgetekend, dat mensen in staat zijn, om volledig te herstellen! In Duitsland is er onderzoek gedaan naar het aantal verkeerde diagnoses wat hersendood betreft, en schrik niet...ruim 30% was onjuist!

[Ik spring nu even over naar een volgend onderwerp, en kom hier zo weer op terug.]

Lichaam, en ziel.

Waar bestaat u uit? Uit een lichaam. Vlees, bloed, water, kalk enz.

Maar ook uit een ziel.
Die ziel zit niet alleen IN het lichaam, maar huist er ook omheen. Het maakt geen klap uit of u een gelovige, ongelovige, wit, zwart, paars, bruin, geel, rood of blauw bent met roze spikkeltjes.
Een ziel discrimineert niet. Kortom, u bestaat uit een fysiek en energie lichaam. Dat is zelfs eenvoudig vast te leggen (hetzij een momentopname) middels een aurafoto. Men noemt die techniek ook wel Kirliantechniek, naar de uitvinder ervan.

Alles in ons lichaam (fysieke) is verbonden met het energielichaam. Ook al uw organen!

U als wezen bent uniek, met een eigen trillingsniveau. Indien uw organen 'ziek' zijn, dan heeft dat een diepere betekenis dan alleen maar 'het functioneren' ervan. Met andere woorden; uw orgaan krijgt geen energie meer van uw energetische lichaam. Uw ziel zegt eigenlijk; “Hallo. Ik ben van mijn pad af.”
Dan zou u zich eens moeten gaan afvragen waar u op dat moment in het leven staat.
Iemand die zich bijvoorbeeld niet goed kan uitten in een relatie, zal van zijn nieren last kunnen krijgen. (omdat dat orgaan met relatie en uiting in verband staat).
Is het dan logisch een nier te vervangen? Nee. Je bestrijdt het symptoom, en niet de oorzaak.

Wanneer ben je dan wel dood?

Pas wanneer je energetische lichaam niet meer verbonden is met je fysieke. Anders vertaalt; een definitieve afsluiting van het aardse leven.

Ja, u voelt hem al aankomen....Indien u dus een orgaan afstaat aan een ander, dan zal dat stukje ziel in dat andere lichaam voort blijven bestaan. Je krijgt dus de energie van de ander in je eigen systeem.

Daarnaast hebben de organen en dat lichaam een verschillende trilling, waardoor het vaak toch nog mis gaat, ondanks dat alle pezen, bloedvaten, zenuwen enz. perfect zijn aangesloten.
Ik hoor u al denken; “Ja, maar vaak gaat het wel goed. “
Inderdaad blijft een lichaam vaak zo functioneren. Maar op zielsniveau is het een drama, aangezien de ziel van de 'gever' nu deels huist in een ander, en dus niet kan reïncarneren.
Hij moet wachten totdat de 'ontvanger' is gestorven. Pas dan kan hij weer 'een' worden op energetisch niveau.

Nog een punt waar men rekening mee moet houden, is het feit dat de ziel uw levenservaringen opslaat in uw lichaam. Vooral in de grote organen.

Er zijn genoeg gevallen bekend, waarbij de ontvanger ineens een ander persoon werd qua karakter. Of dat zijn interesses veranderden in de interesse van de gever.
Daar zijn op zich grappige verhalen over geschreven. Door artsen die zelf transplantaties uitvoerden en onderzoek deden, hoe het daarna met de patiënten verliep.

De meest extreme voorbeelden?
Een jongeman die altijd hardrockfestivals bezocht, wilde na de transplantatie niets meer daarvan weten. Voor hem was er alleen nog maar klassieke muziek aan te horen. Zoals dat bij zijn donor het geval was.
Een andere man werd iedere nacht badend in het zweet wakker na dezelfde droom; Grote lichten die op hem afkwamen, om vervolgens te ontwaken. Dat was precies het laatste wat zijn donor zag; De grote koplampen van de vrachtauto, die hem frontaal aanreed.
Een andere man werd gevraagd of hij verandering bespeurde in het gedrag van zijn vrouw.
“Jazeker! Maar u hoort mij niet klagen.”
-“Hoe bedoelt u dat?”
(Zijn vrouw was...laten we het degelijk noemen...Zondags naar de kerk en een wekelijkse wip, zaterdags boodschappen, enz.)
“Mijn vrouw wil nu te pas en te onpas seks. Naar de kerk hoeven we gelukkig ook niet meer.”
--Haar donor was een hoertje...--

Stof tot nadenken zou ik zeggen...

Even terug naar het onderwerp 'hersendood'.

Is het bij u bekend dat hersendood verklaarden (botweg door de medici ‘stoffelijke overschotten’ genoemd) reageren op voeding en medicijnen?
Dat mannelijk overschotten in staat zijn om een erectie te krijgen?
Dat stoffelijke overschotten meer dan eens, afwerende arm gebaren maken, als de chirurg aan de operatie wil beginnen? Dat deze 'overschotten' de armen kruislings zelf op de borst leggen?
Dat bloeddruk en hartfrequentie ineens stijgen?
Dat sommigen plotseling weer tot leven komen?
En waarom verzwijgt de overheid dat er minimaal 12 gevallen bekend zijn van hersendode vrouwen die een maand later een gezonde baby ter wereld brengen?

Medisch gezien allemaal onmogelijk!

Zo dood is men dus niet op die tafel...

Daarnaast zijn er talloze gevallen bekend geworden dat de chirurgen meer verwijderden, dan was afgesproken. Tja, de kassa moet rinkelen nietwaar?

Ik hoop dat u met deze summiere informatie aan het denken bent gezet.

Mijn ziel wil graag één blijven. Daarom zal ik nooit een transplantatie toestaan. Niet in het geven of ontvangen ervan.

->Meer informatie over o.a. energie en de ziel is op mijn website te vinden.<-
www.marco-pothuizen.nl


@Marco Pothuizen  • Comments(0)//blog.marco-pothuizen.nl/#post2